Over Rinus


Drs. Rinus van Warven (1956) studeerde theologie met een specialisatie cultuurfilosofie en massacommunicatie. Na zijn studie is hij werkzaam geweest  voor tal van organisaties op het gebied van zingeving en spiritualiteit. Duurzaamheid, ontwikkelingssamenwerking en het raakvlak tussen media en cultuur hebben zijn speciale belangstelling.

Comunnicatie

Sinds eind jaren zeventig schrijft en publiceert Van Warven met grote regelmaat teksten: spirituele essays, poëzie, levensbeschouwelijke artikelen, teksten voor rouw- en trouwrituelen, artikelen voor kranten en tijdschriften. En hij presenteerde radioprogramma’s op het gebied van zingeving, levensbeschouwing en spiritualiteit. Vele, vele duizenden teksten ontspringen aan zijn pen. Het aantal radioprogramma’s overstijgt de 2500.

Verhalen en verbinden

Rinus grote passie is het ontwikkelen en doorgeven van de kennis over de verschillende culturen en levensbeschouwingen die de wereld rijk is. En als het effe kan wil Rinus ook een bijdrage leveren aan het versterken van de verstandhouding tussen de levensbeschouwingen om zo een harmonieuzere samenleving te bereiken. Rinus van Warven is een zeer bevlogen en begenadigd spreker, moderator, docent, dagvoorzitter en…. verhalenverteller. Hij wordt geroemd om zijn kennis over tal van uiteenlopende onderwerpen: religie, filosofie, ethiek, spiritualiteit, zingeving en mythologie. Van Warven staat garant voor een zeer boeiende ochtend, middag of avond. Hij weet de meest boeiende, maar soms stevige thema’s altijd te verluchtigen door zijn humor en zijn relativeringsvermogen.

Curriculum vitae


 • 1989 - 2016 Programmamaker en Radiomaker

  15 jaar lang heb ik een radioprogramma over zingeving, religie en spiritualiteit. Christenen, Joden, Moslims, Hindoes, Boeddhisten, Vrijmetselaars, Theosofen en aanhangers van tal van andere stromingen: hoe kijken zij tegen de diepste levensvragen aan?
 • 1995 - heden Redacteur

  - Mantra, hét magazine op het gebied van spiritualiteit, filosofie en nieuwe wetenschap, of het nu gaat om spiritualiteit in het alledaagse leven of over bijzondere onderwerpen tussen hemel en aarde.

  - Redacteur voor VM-Magazine, lijfblad van de Vrijmetselarij in Nederland
 • 2010 - heden Predikant en pastor

  Georganiseerde aandacht voor mensen bij de Evangelisch Lutherse kerk in Kampen.
 • 2012 - hedenDocent

  Rinus is docent...
  - Media en Cultuur
  - Journalistieke Vaardigheden
  - Groepsgesprekken
  - Therapeutische basishouding
  - Filosofie en ethiek

  De Hogeschool Geesteswetenschappen te Utrecht (HGU) is een opleidingsinstituut dat zich richt op het verzorgen van beroepsopleidingen voor de (geestelijke)gezondheidszorg, religiestudies, filosofie en spiritualiteit.
 • 2006 - hedenBestuurlijk

  - Programma-manager bij Werkgroep de Rode Draad
  De werkgroep ‘De Rode Draad’ is er in geslaagd een achttal bekende en minder bekende sprekers te arrangeren die op hun eigen wijze een thema behandelen die te maken heeft met de weg van groei van de mens op zoek naar zijn bestemming. De Rode Draad: maak van je leven een kunstwerk

  - Voorzitter werkgroep Nabij de Dood ervaring.

  - Bestuurslid Interreligieus Beraad
  Het Interreligieus Beraad (IB) is een landelijk netwerk van organisaties die zich bezighouden met interreligieuze en interlevensbeschouwelijke dialoog. Het netwerk bestaat ruim tien jaar. Het doel is om de goede onderlinge verstandhouding en daarmee de kwaliteit van de multireligieuze samenleving te bevorderen en om elkaar in het interreligieuze werk te stimuleren en te helpen.